MODEĻU ZĪMĒŠANAS KURSI


Tērpu un modeļu zīmēsanas kursos iemācīsies realizēt savas tērpu idejas uz papīra, zīmējot skices. Šajos kursos nav nepieciešamas lielas zīmēšanas prasmes.

Tērpu un modeļu zīmēšanas kursos vari apgūt:

1. nodarbība - Cilvēka ķermeņa proporcijas.

2. nodarbība - Cilvēka ķermeni kustībā,

3. nodarbība - Dažādu apģērbu siluetu attēlošanas paņēmienus,

4. nodarbība - Dažādu apģērbu detaļu attēlošanas paņēmienus,

5. nodarbība - Dažādu krāsu tehniku pielietojumu,

6. nodarbība -Krāsainās skices izgatavošanu.